Általános szerződési feltételek

aszficonJelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.anatilux.hu webáruházban történő megrendelés, vásárlás esetén érvényesek 2019.január 18-tól visszavonásig. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Gulyás Zsuzsanna  e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (igénybe vevő az a természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, a továbbiakban Vásárló) Vásárló jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF-et Vásárló bármikor megkérheti elektronikus formában (PDF). Ezt az igényét az anatilux@gmail.com címen keresztül közölheti a Szolgáltatóval.

A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) szabályozza, azzal hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5. § (2) és 6. § (2)-ben foglaltak.

A webáruházban feltüntetett termékek megjelenítése vásárlásra történő felhívásnak minősül. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A szerződés a rendelés visszaigazoló e-mail Vásárló általi fogadásával, és a rendelés Szolgáltató általi nyugtázásával jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A megrendelés útján létrejött szerződést a Szolgáltató iktatja, azt a Vásárló kérésére utólagosan hozzáférhetővé teszi.

A szerződés megkötése ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül.

Szolgáltató Gulyás Zsuzsanna egyéni vállalkozó

Székhely: 6000 Kecskemét Várpalota utca 21/b

 Adószám: 68389394-1-23

Nyilvántartási szám: 51675857

Weboldal címe: https://anatilux.hu/

E-mail cím: anatilux@gmail.com

A honlap tárhelyének szolgáltatója: Bit2Bit Kft.

A szolgáltató székhelye: 6723 Szeged, Sólyom utca 9. B. lház. IV. em. 12.

A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: info@b2shop.hu

Adószáma: 06-09-020433

Rendelés menete:

 Megrendelhető termékek köre Megrendelhető termék a webáruházban található valamennyi árucikk.  A termékek tulajdonságairól, jellemzőiről és összetevőiről a Vásárló a termékhez tartozó oldalon (Termékleírás) tájékozódhat. Esetleges szín eltérés a termék minőségét nem befolyásolja. Szolgáltató az eltérésért és esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállal.

 Kiválasztás és rendelés A Vásárló a „Kosárba” gombon keresztül a kiválasztott termékeket egy virtuális kosárban gyűjti. A megrendelés minden pontján lehetősége van a visszalépésre, és a kiválasztott termékek módosítására. Vásárló a kiválasztott termékeket regisztrációval vagy anélkül is megrendelheti. A szállítási adatok és elérhetőségek megadása után a Vásárló kiválasztja a szállítási és fizetési módot, majd a megrendelés ellenőrzése után a megrendelés gombbal tudja befejezni a vásárlást.

 Szolgáltató és Vásárló felelőssége A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért, valamint nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adatok elvesznek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs vagy egyéb technikai hibákért. A Vásárló felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházban való bejelentkezéshez szükséges adatokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vásárló tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Vásárló felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el. A Vásárló köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat a Vásárló viseli. A webáruházban található bármilyen javaslatot és gondolatot a Vásárló csak saját felelősségére használhatja.

 Adásvételi szerződés A Webáruházban bemutatott termékek online katalógusként értelmezendők. Megrendelést a Vásárló a kiválasztás és rendelés menüpontban leírtak alapján tud feladni. A rendelés teljesítése kizárólag a termék értékének és szállítási díjának teljes kiegyenlítése után történik meg. Szolgáltató automatikus e-mailben értesíti az ügyfelet a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben az e-mail nem érkezik meg a Vásárló által megadott e-mail címre 48 órán belül, úgy a Vásárló kötelessége a Szolgáltatót erről haladéktalanul értesíteni.  Az automatikus megrendelési visszaigazolás még nem jelenti az adásvételi szerződés létrejöttét. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a megrendelés elfogadását írásban megerősíti, vagy a termékeket átadja a kiszállító cégnek.

 Vételár A Webáruházban a termék mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely Forintban értendő és tartalmazza a hatályos általános forgalmi adót(ÁFA). A vételár nem tartalmazza a szállítási díjat. A szállítási díj külön tételként szerepel a Kosárban a megrendelési összefoglalóban. A Szolgáltató fenntartja a webáruházban feltüntetett árak változásának jogát azzal, hogy a változtatás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben. A Szolgáltató a már megrendelt termékek vételárára vonatkozóan is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve bármely tévedés miatt a webáruházban feltüntetett vételár eltér a hivatalos árlistában foglaltaktól. Ebben az esetben a Vásárló elállhat a szerződéstől, de kártérítési igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

 Választható fizetési módok:

- Utánvétel Az elfogadott megrendelés vételára a futárszolgálattal történő szállítást követően az átvétel időpontjában a futárnak készpénzben fizetendő. Kizárólag Magyarország területén belüli szállítás esetén választható fizetési mód.

Általános tájékoztató  Szolgáltató fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére. A Vásárló megrendeléséről egy elektronikus számlát kap, papír alapú számlát nem igényel. A számlát a Vásárló által megadott számlázási adatok alapján állítja ki a Szolgáltató. A már kiállított számlát nem áll módunkban módosítani.

 Kiszállítás, átvétel:

 Kiszállítás A megrendelést a Szolgáltató három munkanapon belül postázza. A megrendelés útvonalát a Vásárló minden esetben nyomon tudja követni a kiszállító partner azonosítószámának segítségével. A nyomonkövetési számot a Vásárló elektronikus formában kapja meg, amint a csomagot a kiszállító partner központi rendszerében regisztrálta. Kiszállítási szolgáltatókról és szállítási időkről a Vásárló a „Szállítási információ” menüpont alatt talál pontos információt a weboldal láblécében.

Tulajdonjog A megrendelt termékek a teljes összeg megfizetéséig Szolgáltató tulajdonában maradnak.

 A Vásárló kötelezettségei  Amennyiben a Vásárló hibás szállítási címet adott meg, vagy a kiszállítás más, a Vásárlóra visszavezethető okból kifolyólag meghiúsul, úgy az esetlegesen felmerülő károkért kizárólag a Vásárlót terheli felelősség.  A csomag kiszállításakor a Vásárló köteles annak tartalmát és minőségét a helyszínen megvizsgálni, és az átvételi elismervényt aláírásával igazolni. A szabályszerűen kiállított átvételi elismervény az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

Reklamáció kezelése

A Vásárló köteles az átvételt követően mihamarabb a csomagot tételesen ellenőrizni. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma felmerülne, javasoljuk, hogy a vásárló lehetőség szerint késedelem nélkül vegye fel a kapcsolatot velünk elérhetőségeinken.

 Kérjük, hogy higiéniai okok miatt a reklamáció, illetve minőségvizsgálat előtt a lábbelit tisztítsa meg, hiszen a nem megfelelő kezelés is képezheti elutasítás tárgyát.

 A kellékszavatossági igény érvényesítésének együttes feltételei:

• két (2) éven belüli vásárlás

 • a vásárlásról szóló számla / vagy elállási nyilatkozat / vagy információs lap, átvételi elismervény megléte

A kellékszavatossági igény elutasítható:

• ha a vásárlást számla / vagy elállási nyilatkozat / vagy szállítólevél nem igazolja;

 • ha a szavatossági igény érvényesítésének 2 éves határideje eltelt;

 • rendeltetésellenes használatból eredő hiba esetén;

• helytelen kezelésből, tárolásból eredő hiba esetén;

 • elemi kár, sérülés, erőszakos külső behatás okozta hiba esetén;

• ha a lábbeli – különösen a hiba jellegének, felfedezése időpontjának tükrében – túlzottan elhasználódott, túlhordott;

 • ha szakszerűtlen/ házilagos javítás következményeként a hiba súlyosbodott vagy annak oka, keletkezése, mértéke emiatt már nem megítélhető;

• ha a hiba vásárláskor is látható volt és arról a vásárlót tájékoztatták, vagy a hiba meglétét írásban közölték a vásárlóval.A kellékszavatossági szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:159-167. § -a részletezi. Ennek értelmében a kellékszavatossági igények érvényesítésére nyitva álló két (2) év két részre tagolódik:

 - A vásárló igényét határidőn túl jelentette be

 - A hiba a vásárlás után keletkezett, pl.:

 • Természetes elhasználódás miatt

 • Helytelen kezelés vagy tárolás miatt

• Erőszakos külső behatás miatt

• Beázás következménye (kivéve, ha a lábbeli vízálló köztes béléssel rendelkezik)

 • Bőrtalp elkopása túlzott viselés következtében (ennek megelőzésére javasoljuk, hogy vékony gumiréteget tetessenek a sokat hordandó bőrtalpra)

• Járótalp kopása túlzott igénybevétel miatt

 • Külső fizikai behatás miatt keletkezett bőrhiba, egyéb ilyen módon keletkezett sérülés esetén

A Ptk. alapján, minden olyan esetben, ha a hiba az áru értékének és használhatóságának csökkenése nélkül megjavítható, úgy a Vásárló csak abban az esetben kérheti javítás helyett a cserét vagy a készpénz visszafizetését, ha az nem eredményez aránytalanul nagy többletköltséget a javításhoz képest a Szolgáltató számára. Amennyiben a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy annak nem tud eleget tenni, a vásárló – választása szerint – arányos árleszállítást kérhet, vagy elállhat az adásvételtől (tehát visszakérheti a termék vételárát) vagy más termékre való kicserélését kérheti. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Javítás esetén a szavatossági idő annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a Vásárló a terméket nem tudta használni. Amikor egy termék javításból vagy minőségi bevizsgáltatásból visszaérkezik értesítjük Vásárlónkat. Ezeket a lábbeliket az értesítéstől számított 3 hónapig őrizzük meg.Minőségi kifogás vagy elállás esetén a megrendelt terméket székhelyünkre küldheti vissza postai úton(cím: 6000 Kecskemét Várpalota u 21/B). Felhívjuk figyelmét, hogy piszkos/ szennyezett/ sáros/ vizes cipőt higiéniai okok miatt nem vehetünk át. Kérjük, tiszta, száraz állapotban szíveskedjen a cipőt reklamáció esetén visszaküldeni. Felhívjuk figyelmét, hogy a lábbelik méretprobléma vagy egyéb okok miatti cseréjére csak abban az esetben van lehetőség, ha a terméket még nem használta, tehát az teljesen új állapotban van. A fogyasztó a kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségeit viszont neki kell viselnie, kivéve ha az indokolt volt, vagy ha arra a vállalkozás adott okot, ha a kijavítást vagy a kicserélést a fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette a fogyasztó- a hibát a fogyasztó a Szolgáltató költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja.

Termékszavatosság, kellékszavatosság

 A vásárolt termék hibája esetén a vásárló - választása szerint - a meghatározott kellékszavatossági jogát vagy az e pont szerinti termékszavatossági igényt érvényesíthet. A vásárló termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatossági igény a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével a vásárló e jogosultságát elveszti. A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval, illetve a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

 A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával (Anati-Lux webáruház) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítani.

Amennyiben a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy annak nem tud eleget tenni, a vásárló – választása szerint – arányos árleszállítást kérhet, vagy elállhat az adásvételtől (tehát visszakérheti a termék vételárát) vagy más termékre való kicserélését kérheti. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Javítás esetén a szavatossági idő annyival meghosszabbodik, amennyi ideig a Vásárló a terméket nem tudta használni. Amikor egy termékjavításból vagy minőségi bevizsgáltatásból visszaérkezik üzletünkbe, munkatársaink értesítik Vásárlónkat.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a vásárló a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 Elállás

A vásárlástól való elállás joga

A fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései alapján a vásárló, az áru átvételét követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

 A vásárló elállási jogát egyszerűen a megrendelés során a megrendeléséhez kapott elállási nyilatkozat kitöltése útján is gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi, azaz akár a megrendelés kézhezvételétől számított 14. naptári nap végéig.

 Fenti elállási határidőre vonatkozó rendelkezések nem érintik a vásárló azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket és a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek.

 Ha a vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket lehetőleg eredeti, sértetlen állapotban az elállási nyilatkozattal együtt haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy naptári napon belül visszaküldeni a feladási címre. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt visszaküldi a címre. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) lehetőleg eredeti csomagolásában visszaadott termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat visszafizetni. Amennyiben a termék a szokásos használat nyomait mutatja, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a terméket nem veszi vissza. A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben a 14 naptári napon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 naptári napon belül visszautalja a vásárló részére az előzetesen megadott számlaszámra. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vásárlónak az elállás folytán visszajáró összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). Visszaküldés esetén az árut bármely postahivatalban, vagy GLS csomagpontban, esetleg más szállítócéget megbízva a csomagot megfelelően megcímezve fel lehet adni (mely tartalmazza a címet, a feladó nevét). A visszaküldendő dobozba kérjük, minden esetben mellékelje a kitöltött elállási nyilatkozatot! Arra a címre küldje vissza a terméket ahonnét az árut küldték önnek.

Amennyiben elállási jogának gyakorolásával kapcsolatos kérdése merül fel, írjon ügyfélszolgálatunknak: anatilux@gmail.com email címre.

Kérjük, hogy a visszaküldéskor lehetőség szerint az eredeti csomagolást használja és mellékelje a kitöltött elállási nyilatkozatot is. Későbbi térítési igények elkerülése érdekében, óvatosan ellenőrizze az árut és ne okozzon benne kárt (pl. karcolás, foltok, kopott talp stb.). Az elállási nyilatkozatot a vásárlás során a dobozban mellékelve találja. A termékek visszaküldésének költségei minden esetben a vásárlót terhelik. Az elállás kapcsán ezen felül a vásárlót más költség nem terheli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi, a Szolgáltató által eladott termékek tekintetében:

a) olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ

 b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;

c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

 e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

 Elállási nyilatkozat formanyomtatvány

Címzett:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: - Termék/ek: - Rendelés dátuma: - Vásárló teljes neve: - Vásárló címe:

Vásárló aláírása:

Kelt:

A PANASZKEZELÉS helye, módja

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság fogyasztóvédelmi tájékoztatója az internetes vásárlásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról itt érhető el: fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535

Vásárló a termékkel vagy az Anati-lux webáruház tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 Levelezési cím: Gulyás Zsuzsanna, Anati-Lux webáruház

                           6000 Kecskemét Várpalota utca 21/b

 Telefonszám:

E-mail: anatilux@gmail.com

 A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, az ügyfélszolgálaton keresztül azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, az ügyfélszolgálat felveszi az üzlettel / raktárral / futárszolgálattal a kapcsolatot. Az ügy kivizsgálását követően haladéktalanul értesíti a vásárlót. , akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint utólag, legkésőbb a panaszra adott válasszal együtt megküldeni. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

a)      Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A megyei Kormányhivatalok mellett működő Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálysértések esetén kereshetőek fel érdemben. Ilyennek minősülhet, ha a szolgáltató, kereskedő nem ad választ a fogyasztó panaszára, megtéveszti a fogyasztót, vagy egyéb jogsértést követ el. Nem tartozik a fogyasztóvédelmi hatóság illetékességi körébe a fogyasztó és a kereskedő közötti vitás kérdés rendezése (például, hogy az adott lábbelit cseréljék, vagy a vételárat fizessék vissza).

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Közlekedési  és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A

b)     Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testület eljárását a fogyasztó akkor kezdeményezheti, amennyiben úgy érzi, hogy a kereskedő vagy szolgáltató a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti. Az ingyenes békéltető eljárást a fogyasztó a lakhelye, tartózkodási helye, vagy a vásárlás helye szerint illetékes megyei kereskedelmi kamarák mellett működő Testületeknél kezdeményezheti. A fogyasztónak minőségi kifogással kapcsolatos vitáját kifejezetten érdemes a Békéltető Testületeknél kezelnie, hiszen a fogyasztóvédelmi hatósággal szemben ebben a kérdésben a Testületek illetékesek. A Szolgáltató Fogyasztói jogvita estén mindenkor együttműködik az illetékes Békéltető Testülettel és annak döntéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 Békéltető testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Továbbiak: fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

c) Online vitarendezési platform (ODR - European Online Dispute Resolution) Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Elérhetősége: ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 d) Bírósági eljárás kezdeményezése

 A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Adatvédelem és adatbiztonság

 A megrendelések pontos és gyors teljesítése érdekében a Szolgáltató elektronikus adatfeldolgozást alkalmaz, melynek során minden esetben tiszteletben tartja a vásárlók személyhez fűződő jogait, az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket. Az adatvédelmi nyilatkozatáról bővebben az adatkezelési nyilatkozatból tájékozódhat. A webáruház weboldalán történő adatszolgáltatás önkéntes. A webáruházban történő regisztrációval a vásárló hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A Szolgáltató garantálja minden olyan személy elmentett személyes adatainak bizalmas kezelését, akik regisztráltak a weboldalán (regisztrált Vásárlók). A megadott adatokat a webáruház a honlapon regisztrált vásárlók azonosítása, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai kimutatások készítése, hírlevél küldése, valamint marketing célok elérése érdekében rögzíti. A Szolgáltató csak azokat az adatokat dolgozza fel, melyek fenti célok eléréséhez szükségesek, és amelyeket a vásárló önkéntesen ad meg a regisztráció során. Ezek az alábbi személyes adatok: név, lakcím, e-mail cím, jelszó, fizetéssel kapcsolatos adatok és telefonszám. A Szolgáltató garantálja, hogy a vásárló hozzájárulása nélkül ezen a weboldalon kívül nem gyűjt személyes jellegű adatokat. Jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében a Szolgáltató arról szeretné Önt tájékoztatni, hogyan és milyen célokra használják fel az Ön személyes adatait és hogyan garantálják az Ön adatainak védelmét: A Szolgáltató a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, és különösen annak a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletének és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény hatályos szabályaira. Adatainak a webáruházban történő felvételének és feldolgozásának célja a Szolgáltató-nál leadott rendelései lebonyolítása. Ez az adatfeldolgozás azért fontos, hogy a Szolgáltató a webáruházon keresztül létrejövő szerződésekből eredő, vevőkkel szembeni kötelességeinek eleget tudjon tenni, a vásárlók online vásárlását fel tudja dolgozni, a vásárlók kérdéseire válaszolni tudjon, műszaki problémák esetén segítséget nyújthasson vagy felvehesse a kapcsolatot a vásárlóval.

 

Internet, hírlevél, levelek, kérdések

 Kívánságára a Szolgáltató vagy egy általa megbízott vállalat tájékoztatást küld Önnek sokszínű termékeinkről és szolgáltatásainkról vagy felhívja a figyelmét érdekes ajánlatainkra. Amennyiben kéri a Szolgáltató termékeit reklámozó hírlevelek küldését, úgy egyetért azzal, hogy a megadott személyes adatait azon részét ami ehhez szükséges a Szolgáltató ezen célból tárolja és feldolgozza. A személyes adatok a regisztrált vásárló kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén törlésre kerülnek. A megadott hozzájárulását egy személyazonosságot igazoló dokumentum bemutatásával, egy a Szolgáltató címére küldött levélben (jelszó „adatvédelem”) vagy az ügyfélszolgálati e-mail cím útján visszavonhatja. Minden további kérdésben tekintse meg adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Alkalmazandó jog

 Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen lenne, az a továbbiakban nem alkalmazható és az érvénytelen rendelkezés helyett a törvényi előírások az irányadóak és az ÁSZF visszamaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezések módosítására. Az ÁSZF módosítása esetén a leadott megrendelésekre a megrendelés napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései az irányadók

 A Szolgáltató és a Vásárlók közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a további hatályos magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a vásárló az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, az elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

Kapcsolat a Szolgáltatóval

 Amennyiben kérdése merül fel webáruházunkkal, az azon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatosan írjon e-mailt az ügyfélszolgálatnak.

E-mail: anatilux@gmail.com